Eat Healty, Fight Back

Andere psychische problemen die met eetstoornissen samen kunnen gaan


Het komt regelmatig voor dat mensen last hebben van twee of meer stoornissen tegelijkertijd. Soms komt de één voort uit de ander, soms hebben ze dezelfde achterliggende problemen en oorzaken en komen ze dus uit hetzelfde voort. In andere gevallen is het heel lastig om te bepalen wat de oorzaak en wat het gevolg is. Vaak bestaat er in ieder geval een verband tussen beide.

Co-morbiditeit, het fenomeen dat er twee klachten of stoornissen tegelijk aanwezig zijn, zie je ook bij eetstoornissen. Hieronder kun je per eetstoornis zien welke andere klachten vaak gezien worden.

Veelvoorkomende andere problemen bij anorexia

Onder mensen met eetstoornissen komen over het algemeen vooral depressieve klachten en angst voor. Anorexia nervosa gaat in meer dan de helft van de gevallen samen met een depressie. In een derde van de gevallen lijden mensen met deze eetstoornis aan een sociale fobie en zijn ze dus sociaal (faal)angstig. Een kleine eenderde heeft naast de anorexia te maken met een obsessief-compulsieve stoornis, een dwangstoornis. Heel vaak zie je dat mensen met anorexia ook een persoonlijkheidsstoornis hebben. Met name de dwangmatige en vermijdende persoonlijkheidsstoornissen komen bij hen veel voor. Wanneer je naar de subtypes kijkt, zie je overigens wel een verschil. Het beperkende type wordt vooral gekenmerkt door dwangmatigheid en geremdheid. Bij het purgerende type komt vaker impulsief gedrag voor zoals stelen, drugsgebruik, zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen.

Veelvoorkomende andere problemen bij boulimia

Ook bij boulimia komen stemmingsstoornissen (depressieve klachten) en angststoornissen vaak voor. Daarnaast zie je vaak een combinatie met middelenmisbruik, soms met zelfbeschadiging en kleptomanie (stelen). Verder hebben mensen met boulimia meer kans op een persoonlijkheidsstoornis. Boulimische symptomen zie je bij verschillende persoonlijkheidsstoornissen, met name bij de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Veelvoorkomende andere problemen bij BED

Ook bij deze eetstoornis komen stemmingsstoornissen en angststoornissen vaak voor. Verder zie je bij mensen met BED vaak dwangstoornissen en hebben ze meer kans op persoonlijkheidsstoornissen, zoals de borderline en de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. In combinatie met deze eetstoornis wordt ook wel alcoholmisbruik gezien.