Eat Healty, Fight Back

Informatie eetstoornissen


Wat is een eetstoornis?

Een eetstoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Sommige mensen eten te weinig, anderen te veel en weer anderen wisselen beide gedragingen af. Daarbij wordt vaak van alles gedaan om calorie-inname te compenseren, zoals zelfopgewekt braken, het gebruik van laxeermiddelen en overmatig sporten. De meeste mensen met een eetstoornis hebben een verstoord lichaamsbeeld en een intense angst om aan te komen. Gedachten over eten, het eigen lichaam en gewicht vormen dan ook vaak een obsessie en de bijbehorende gedragingen zoals lijnen, het hebben van eetbuien en/of compenseergedrag, een verslaving.

Het verstoorde eetgedrag heeft meestal te maken met achterliggende, psychische factoren. Zo zoeken mensen vaak afleiding wanneer ze in stressvolle of moeilijke situaties zitten door bezig te zijn met eten. Ook is het verstoorde eetgedrag vaak een manier om met lastige emoties om te gaan. Veel mensen met eetproblemen zeggen dat hun eetstoornis met controle te maken heeft. Ze ervaren geen controle over hun leven en proberen dan grip te krijgen op in ieder geval één gebied; eten en afvallen. Verder kan eten als troost worden gebruikt, als straf, en meer. Al dan niet bewust.

Het komt vaak voor dat mensen met eetstoornissen hun klachten bagatelliseren en de ernst van hun toestand onderschatten. Daarbij zien ze door hun verstoorde lichaamsbeeld vaak letterlijk niet dat ze bijvoorbeeld ondergewicht hebben. De symptomen van een stoornis veroorzaken vaak ook beperkingen in iemands leven, zoals op sociaal en beroepsmatig gebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zijn werk of opleiding niet meer kan doen en steeds meer conflicten krijgt met zijn familie en vrienden.

Het hebben van een eetstoornis is geen keuze, of voorbijgaande rage; het is een ernstige psychische ziekte. Deze ziekte is zeker te behandelen en hoe sneller iemand een passende therapie krijgt, hoe groter de kans op herstel.

Wie krijgt ermee te maken?

Eetstoornissen zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Geschat wordt dat 90 tot 95% van de mensen met anorexia nervosa van het vrouwelijk geslacht is. Bij boulimia nervosa ligt dit ongeveer tussen de 85 en 90%. Het gaat hier dan met name om meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 30 jaar. Maar, ook steeds meer kinderen en (jonge) mannen ontwikkelen deze ziektes. De binge eating disorder lijkt ongeveer even vaak voor te komen bij mannen als bij vrouwen, en komt vooral voor in de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar.

Risicofactoren

De volgende factoren worden vaak genoemd als risico voor de ontwikkeling van een eetstoornis:

- lage zelfwaardering
- negatieve lichaamsbeleving/verstoord lichaamsbeeld
- overgewicht of ondergewicht in de voorgeschiedenis
- lijngedrag
- depressie in de voorgeschiedenis
- gezinscultuur met overmatige aandacht voor voedsel, gewicht en uiterlijk
- gezinsleden met een eetstoornis of overgewicht, depressie, verslavingen en dwangmatige (persoonlijkheids)stoornissen
- persoonlijkheidstrekken als overmatig inschikkelijk en bezorgd over anderen zijn, introvert, (sociaal) faalangstig, perfectionistisch, prestatiegericht, impulsief en obsessieve persoonlijkheidstrekken
- negatieve ervaringen in de jeugd zoals pesten, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

Hier kun je meer lezen over de mogelijke oorzaken van eetstoornissen.