ProYouth

Het Europese initiatief ter bevordering van geestelijke gezondheid en ter preventie van eetstoornissen.


ProYouth brengt Europese experts samen op het gebied van gezondheidsbevordering, preventie en behandeling van psychische aandoeningen, met name op het gebied van eetstoornissen. De volgende instellingen zijn aangesloten bij het ProYouth netwerk:

1) Center for Psychotherapy Research, Heidelberg, Duitsland

2) Department of Psychiatry, Charles University, Praag, Tsjechische Republiek

3) Center for Health Policy and Public Health, Cluj-Napoca, Roemenië

4) Studi Cognitivi S.R.L., Milaan, Italië

5) Trinity College, Dublin, Ierland

6) Institute of Behavioral Sciences, Semmelweis University, Boedapest, Hongarije

7) Centrum Eetstoornissen Ursula, Leidschendam, Nederland

Bevordering van geestelijke gezondheid

De missie van ProYouth is de bevordering van geestelijke gezondheid, met name in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. Jonge mensen ervaren de adolescentie en de vroege volwassenheid vaak als stressvolle periodes. Deze leeftijdsfases staan dan ook bekend als de meest kwetsbare fases voor het ontwikkelen van emotionele en psychische problemen en stoornissen.

Problemen waar jonge mensen mee te maken krijgen variëren van kleine, voorbijgaande problemen tot ernstige ziektes. In de meeste gevallen hebben de problemen een grote invloed op de manier waarop deze mensen zich voelen en gedragen. De problemen kunnen ook interfereren met hun interpersoonlijke relaties, sociale en familiale leven, academische prestaties en met hun algemeen welzijn.

Het is bekend dat jongeren - om uiteenlopende redenen - geen (professionele) hulp ontvangen als ze met dit soort psychische problemen te maken krijgen. Daarom richt het ProYouth initiatief zich op de bevordering van de gezondheid bij jongeren, in het bijzonder met betrekking tot gezond eten, lichaamstevredenheid en eetstoornissen. Het online platform biedt informatie en verschillende ondersteuningsvormen aan.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het online ProYouth informatie- en supportsysteem zijn:

- Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over geestelijke gezondheid, gezondheidsbevordering en eetstoornissen.
- Jongeren in een vroeg stadium te helpen ongezonde opvattingen en risicogedrag op te sporen.
- Het geven van tips over wat jongeren kunnen doen om zichzelf en/of anderen te helpen.
- Het aanbieden van ondersteuning van leeftijdsgenoten en professionals via het internet, en daarmee de ontwikkeling van eetstoornissen en aanverwante problemen tegen te gaan.
- De stap naar de reguliere gezondheidszorg te verkleinen en zo de tijd tussen de ontwikkeling van symptomen en de toegang tot professionele hulp te verkorten.

Website van ProYouth: www.ProYouth.eu